Vi har två medlemskap att välja på: enskild medlem eller familjemedlemskap. För enskild medlem är priset 150kr för år 2024. För familjemedlemskap är priset 200kr, familjemedlemskap gäller för två vuxna och två barn upp till 18 år inom samma familj.

Som medlem i Tunabygdens geologiska förening får ni fritt inträde till museet, ni får vår tidskrift Stenbiten, ni får delta i våra aktivitetskvällar varje måndag, ni får delta på våra exkursioner och temakvällar med olika föredrag och kurser och ni har även möjlighet att gå med i föreningens privata Facebook-grupp där medlemmar kan diskutera geologi, ge förslag på exkursioner, lägga upp bilder på sin privata samling, med mera.

Hur blir jag medlem?

Du kan ansöka om medlemskap genom att komma in till museet när vi har öppet eller maila oss på info@stenbiten.se, i museet kan du betala med kontanter eller via swish, om du mailar oss kan du betala genom swish eller bankgiro, se mer info om detta nedan.

Om du väljer att maila in ansökan så ber vi er att skriva in följande information:

– vilket medlemskap du vill ha: enskilt medlemskap eller familjemedlemskap
– för- och efternamn på den/de som medlemskapet gäller
– hemadress så vi kan skicka ut vår tidskrift Stenbiten
– mailadress om du skulle vilja ha Stenbiten som PDF men även så vi kan maila ut
viktig information så som inställt aktivitet eller liknande

Hur betalar jag medlemsavgiften?

Du kan betala genom att komma in till museet, där kan du betala med kontanter eller via swish. Du kan även betala via swish eller bankgiro hemifrån och då ber vi er ange efternamn och förnamn på de som ingår i medlemskapet.

Swishnr: 1230471029
Bankgiro: 5550-2371

Medlemsvillkor

Medlemsavgiften gäller för det året du betalat för. Så efter varje nyår måste du betala in avgiften på nytt för att fortsätta ditt medlemskap.

För familjemedlemskap gäller två vuxna och  två barn upp till 18 år.

För att ha rösträtt vid årsmötet som hålls i slutet på mars varje år gäller att du ska ha betalat årsavgiften för gällande år.