Föreningen är en av de äldsta och största i landet. Den grundades 1969 och har fler än 330 medlemmar (varav ca 80 barn och ungdomar) från främst Dalarna och Bergslagen.

Föreningen vill genom museiverksamhet, föredrag, kurser och exkursioner stimulera medlemmarnas geologiintresse och öka den geologiska kunskapen i samhället.