Berggrunden och jordtäcket är en del av förutsättningarna för liv på jorden. Denna naturresurs har under lång tid utnyttjats av människan för att till exempel framställa verktyg och metaller eller att bygga hus och vägar. Runt omkring oss ser vi spår av denna verksamhet i form av gruvhål, runstenar och grustag. I parken visas ett koncentrat av yrkesskicklighet från brytning av sten till slutlig användning, från stenbrott och gruva till stenmur, stenmatta och järnsoffa.

Jordens ålder är ungefär 4600 miljoner år. Dalarnas och Sveriges berggrund tillhör de äldre delarna av jordskorpan. Större delen av Dalarnas berggrund är mellan 1,9 och 1,2 miljarder år gammal, men i Siljansringen finns yngre bergarter som är 500-400 miljoner år gamla. Det lösa jordtäcket som ligger ovanpå den fasta berggrunden är betydligt yngre, endast ungefär 10 000år.

Stenparken och Geologiska museet försöker spegla detta stora tidsspann. Dalarna och Sverige är geologiskt sett ett stabilt område. Vi har inte längre någon spektakulär vulkanisk aktivitet, men lugnaregeologiska processer pågår fortfarande i form av till exempel landhöjning, vittring och materialtransport. Vattnet spelar en mycket viktig roll i de geologiska processerna. Vatten transporterar till exempel fragment och lösningar av vittrade bergarter. Fragmenten sedimenterar och kan senare förstenas och bilda sedimentära bergarter. Det stiliserade stenbrottet med det rinnande vattnet över sandstensblocken beskriver just denna del av det geologiska kretsloppet.

Vatten är även vårt viktigaste livsmedel och en av de viktigaste geologiska resurserna. I dricksvattenfontänen kan vi dricka det mycket rena välsmakande vattnet som kommer från Badelundaåsen. Vattnet håller mycket hög kvalitet och är fritt från alla former av tillsatser. Ett besök i Stenparken ger säkert lust att ta reda på mer om stenar. Du är välkommen in på museet, där finns mer sten.

Stenparken är utformad av landskapsarkitekten och konstnären Gudrun Rabenius i nära samarbete med geologen Peter Harström på uppdrag av AB Borlänge Energi, Stadsmiljö.