Hej och välkommen till Geologi för alla! Ett av föreningens mål är att nå ut med geologisk information och kunskap till kommunen och dess skolor men även till Borlänges (och Dalarnas) befolkning i allmänhet, så med start nästa vecka kommer vi påbörja serien som vi valt att kalla Geologi för alla för att serien är för just alla. Stora som små. Med eller utan förkunskap om geologi.

Varje vecka kommer vi publicera inlägg om intressant och grundläggande geologisk fakta. Med vi menar vi främst mig, Linda, som är vice ordförande för Tunabygdens geologiska förening, det är vi i föreningen som driver verksamheten på Geologiska museet. Med grundläggande menar vi fakta som alla bör känna till och som är på en nivå som är lätt att förstå även för barn. Och med geologisk fakta menar vi allt som inbegriper ämnet geologi, ett ämne som är mycket bredare och större än de flesta tror.

Serien kommer delas upp i flera delserier med fokus på olika geologiska områden och inriktningar och varje delserie kommer innefatta flera separata inlägg. Några kommer vara lite längre och mer djupgående och några kommer vara korta och snabba. De flesta inlägg kommer bli i textform men det kommer även bli några kortare videos här och där.

Målet med denna serie är att kunna ge alla möjligheten till en bättre förståelse för vad geologi är, att det handlar om så mycket mer än bara stenar och vackra kristaller. Geologi påverkar våra vardagliga liv betydligt mer än man kan tro och geologi har också hjälpt till att bygga upp det moderna och teknologiska samhället vi lever i idag. Med denna serie hoppas vi att fler får upp ögonen för geologi och att fler får en bättre förståelse för hur vår planet fungerar inifrån och ut!

Redan nästa vecka kommer det första inlägget i denna nya serie, en slags introduktion som förhoppningsvis kommer ge er en bättre förståelse för vad geologi är, hur mycket det faktiskt innefattar och hur viktig geologin är för oss, även om man inte är geolog.

Vi hoppas ni är peppade, för det är vi!

//Linda